Bioplynové stanice

SILÁŽNÍ JÁMY, FERMENTORY, KONCOVÉ SKLADY

Silážní jámy, fermentory kryté plachtou, nádrž koncového skladu apod. lze ošetřit pomocí gelových plátů Gelactiv® uložených v nosičích AirForce® 1 vždy po 2 kusech. Předpokládá se ošetření BPS ve směru k obydlené zástavbě tak, aby se zamezilo stížnostem na zápach. Tyto nosiče lze položit nebo svisle upevnit přímo na obvodové stěny nebo je umístit na oplocení BPS.

Uvolňující se zápach z lagun či nádrží s odpadní vodou, použitým digestátem apod., bez ohledu na jejich velikost, lze ošetřovat pomocí technologie Lagun’Air®. Pomocí tohoto zařízení a série trysek, se na hladinu laguny/nádrže v nastavené sekvenci aplikuje produkt Lagun’Air® VIII v určitém množství dle velikosti laguny/nádrže a intenzity zápachu. Produkt se okamžitě rozšíří po povrchu hladiny. Aktivní látky jsou pomalu odpařovány a v okamžiku, kdy přijdou do styku s uvolňujícími se pachovými látkami z povrchu hladiny, tyto látky neutralizují.

Pro komplexní řešení je možno prostor BPS ošetřovat prostřednictvím elektrického zařízení Smellmeister®, doplněné o koncové zařízení v podobě perforované hadice, kdy je vzduch obohacený o aktivní látky Biothys distribuován pomocí hadice s tryskami do prostoru se zápachem. Tento systém lze vést po obvodu silážních jam, fermentorů nebo nádrží koncového odpadu. Jako nejnovější technologii lze použít zařízení Smellmeister® s koncovým zařízením v podobě vysokootáčkového ventilátoru Smellmeister® Fan 32 000 s možností doplnění o jednotku MicroTec®, která zvýší účinnost celého systému až o 100%. Tento vysokootáčkový ventilátor dokáže vytvořit vzdušný kužel s distribucí aktivních látek do vzdálenosti až 25 m. Zápach ze silážních šťáv lze neutralizovat pomocí přenosných nosičů s aktivními gely umístěnými přímo na ploše. Zápach z kanalizačního systému odvádějící tyto šťávy lze řešit pomocí gelu Gelactiv® SHK, vloženým pomocí závěsného oka přímo do kanalizační vpusti.

Technologie Biothysᵀᴹ GmbH umožňuje eliminaci zápachu při dočasném odvětrání fermentoru pomocí vložených gelových plátů přímo do výduchu.

Menšími zařízeními typu AirForce® Plus Star, Five nebo s využitím stávající vzduchotechniky jsme schopni eliminovat zápach v administrativních a společných prostorách, a tím tak zpříjemňovat pracovní prostředí.

Případové studie


Neutralizace pachových látek - nádrž s použitým digestátem