Kompostárny

NÁDOBY NA ODPAD

Velkoobjemové nádoby, kontejnery s problematickým odpadem ošetřujeme zařízením Binpod® s vloženými gelovými patronami Gelactiv®, Gel-O-Dor®. Toto pouzdro se umístí do nádoby prostým zavěšením nebo pevným spojením (přinýtováním, přišroubováním)

Dalším vhodným prostředkem pro ošetření je tekutý prostředek ExAir® s jeho nástřikem vnitřních stěn.

SVOZ ODPADŮ

Zařízením Smellmeister® TRUCK na 24V ošetřujeme svozové, kontejnerové i skříňové vozy svážející různé druhy odpadů. Jeho výhodou je možnost řízení procesu čištění. Rozstřik aktivních látek je zabezpečen pomocí perforované hadice nebo trubice umístěné uvnitř vozu nebo v jeho násypné části.

Pro krátkodobé intenzívní ošetření můžeme použít nástřik přípravkem ExAir®.

OŠETŘENÍ OTEVŘENÝCH KOMPOSTÁREN

V případě otevřených kompostáren neutralizujeme unikající zápach pomocí gelových plátů Gelactiv® uložených v nosičích AirForce® 1 vždy po 2 kusech. Předpokládá se ošetření kompostárny ve směru k obydlené zástavbě tak, aby se zamezilo stížnostem na zápach. Pro komplexní řešení je možno neutralizovat zápach v prostoru kompostárny pomocí zařízení Smellmeister® zakončené perforovanou hadicí okolo nebo pouze ve směru proudění větru na obydlenou zástavbu. Obohacená vzdušina o aktivní látky Biothys je pomocí trysek perforované hadice uvolňována do prostoru se zápachem, kde pachové látky neutralizuje.

Jako nejnovější technologii lze použít zařízení Smellmeister® s koncovým zařízením v podobě vysokootáčkového ventilátoru Smellmeister® Fan 32 000 s možností doplnění o jednotku MicroTec®, která zvýší účinnost celého systému až o 100%. Tento vysokootáčkový ventilátor dokáže vytvořit vzdušný kužel s distribucí aktivních látek do vzdálenosti až 25 m.

OŠETŘENÍ MOBILNÍCH KOMPOSTÁREN

Nabízíme neutralizaci mobilních kompaktních kompostáren. Do výduchu lze namontovat zařízení složené z ventilátoru nasávajícího z venkovního prostoru čistý vzduch, který se následně v boxu s polymerními gely obohacuje o aktivní látky, které jsou následně dodávány potrubím do výduchu z kompostéru.

Menšími zařízeními typu AirForce® Plus Star, Five nebo s využitím stávající vzduchotechniky jsme schopni eliminovat zápach v administrativních a společných prostorách, a tím tak zpříjemňovat pracovní prostředí.

Případové studie


Neutralizace pachových látek - kompostárna

Neutralizace pachových látek - kompostárna 2

Neutralizace pachových látek - okolí kompostárny