Odpadové hospodářství

NÁDOBY NA ODPAD

Velkoobjemové nádoby, kontejnery s problematickým odpadem ošetřujeme zařízením Binpod® s vloženými gelovými patronami Gelactiv®, Gel-O-Dor®. Toto pouzdro se umístí do nádoby prostým zavěšením nebo pevným spojením (přinýtováním, přišroubováním).

Dalším vhodným prostředkem pro ošetření je tekutý prostředek ExAir® s jeho nástřikem vnitřních stěn.

SVOZ ODPADŮ

Zařízením Smellmeister® TRUCK na 24V ošetřujeme svozové, kontejnerové i skříňové vozy svážející různé druhy odpadů. Jeho výhodou je možnost řízení procesu čištění. Rozstřik aktivních látek je zabezpečen pomocí perforované hadice nebo trubice umístěné uvnitř vozu nebo v jeho násypné části.

Pro krátkodobé intenzívní ošetření můžeme použít nástřik přípravkem ExAir®.

PRÁCE S ODPADEM

Vnitřní objem haly (překladiště, třídírna apod.) s pohybem osob řešíme pomocí zařízení Smellmeister® s koncovými prvky: perforovanými hadicemi nebo trubicemi, tryskami nebo vysokootáčkovým ventilátorem Smellmeister® Fan 32 000 s možností doplnění o jednotku MicroTec®.

Stejným způsobem můžeme ošetřit prostory pro zpracování nebezpečného odpadu, separace ropných látek, skladišť těchto materiálů apod.

SKLÁDKOVÁNÍ ODPADU

Pro neutralizaci zápachu ze skládek, dočasných úložišť atd. je možno použít zařízení AirForce® 1 – nosič 2 gelových plátů, který využívá přirozeného proudění vzduchu.

Pro komplexní neutralizaci zápachu se využívá zařízení Smellmeister® zakončené perforovanou hadicí okolo zdroje zápachu. Jako nejnovější technologii lze použít zařízení Smellmeister® s koncovým zařízením v podobě vysokootáčkového ventilátoru Smellmeister® Fan 32 000 s možností doplnění o jednotku MicroTec®, která zvýší účinnost celého systému až o 100%.

K ošetření zápachu ze studní jímajících bioplyn z tělesa skládky můžeme využít gelové pláty Gelactiv® SHK zavěšené pomocí ocelového lanka do jejich prostoru nebo lze aplikovat nástřik ExAir® po obvodu studny.

Menšími zařízeními typu AirForce® Plus Star, Five nebo s využitím stávající vzduchotechniky jsme schopni eliminovat zápach v administrativních a společných prostorách, a tím tak zpříjemňovat pracovní prostředí.


Neutralizace pachových látek - překladiště odpadu

Neutralizace pachových látek - překladiště odpadu 2

Neutralizace pachových látek - překladiště odpadu 3

Neutralizace pachových látek - překladiště odpadu 4

Neutralizace pachových látek - boxy na komunální odpad

Neutralizace pachových látek - boxy na komunální odpad 2