Živočišná výroba

VNITŘNÍ PROSTORY

Prostřednictvím technologie Biothysᵀᴹ GmbH můžeme neutralizovat zápach v prostorech živočišné výroby pomocí zařízení Smellmeister® s koncovými prvky v podobě perforované hadice, kterou lze obehnat prostor výroby samotné, tryskou, která se přivede pomocí tlakové hadice k určitému zdroji zápachu nebo vysokootáčkovým ventilátorem Smellmeister® Fan 32 000, který lze umístit pod strop haly. Principem je stálé promíchávání vnitřního znečištěného vzduchu s aktivními látkami, a tím neutralizovat vznikající pachové látky.

Odpadní vzduch soustředěný ve vzduchotechnice (odsávání vnitřního prostoru živočišné výroby), lze řešit prostřednictvím zařízení Smellmeister® s dopravou aktivních látek přímo do vzduchotechniky a jejich rozstřikem pomocí trysek nebo perforované trubice. Menšími zařízeními typu AirForce® Plus Star, Five nebo s využitím stávající vzduchotechniky jsme schopni eliminovat zápach v administrativních a společných prostorech, a tím tak zpříjemňovat pracovní prostředí.

VENKOVNÍ PROSTORY

Při velkoobjemovém odvětrávání živočišné výroby prostřednictvím většího počtu ventilátorů je nutné se soustředit na celkovou neutralizaci zápachu ve směru k obydlené zástavbě. Mezi navrhovaná řešení patří:

  • Ošetření odsávacích ventilátorů prostřednictvím zařízení Smellmeister® s tlakovými hadicemi, zakončenými tryskami nebo perforovanou trubicí.
  • Využití zařízení Smellmeister® s perforovanou hadicí upevněnou v okolí zdrojů zápachu ve směru k zástavbě.
  • Použití nosičů AirForce® 1 s gelovými pláty Gelactiv® umístěnými u zdrojů zápachu nebo na hranici pozemku.

Zápach z kanalizačního systému lze řešit pomocí gelů Gelactiv® SHK a Gelactiv® NHK, vložených pomocí závěsného oka přímo do kanalizačních vpustí. Gelactiv® SHK je určen do kanalizací s vyšším obsahem sirovodíku. Gelactiv® NHK je určen do kanalizací s vyšším obsahem amoniaku.

NÁDRŽE A LAGUNY

Uvolňující se zápach z lagun, sedimentačních nádrží, nádrží s kejdou, ČOV s odpadní vodou apod., bez ohledu na jejich velikost, lze ošetřovat pomocí technologie Lagun’Air®. Pomocí tohoto zařízení a série trysek, se na hladinu laguny/nádrže v nastavené sekvenci aplikuje produkt Lagun’Air® VIII v určitém množství dle velikosti laguny/nádrže a intenzity zápachu. Produkt se okamžitě rozšíří po povrchu hladiny. Aktivní látky jsou pomalu odpařovány a v okamžiku, kdy přijdou do styku s uvolňujícími se pachovými látkami z povrchu hladiny, tyto látky neutralizují. V případě nádrží s kejdou je podmínkou kapalná hladina nádrže.

Jako alternativní řešení pro neutralizaci uvolňujících se pachových látek z nádrží, otevřených hnojišť apod., lze použít technologii Smellmeister® ve spojení s vysokootáčkovým ventilátorem Smellmeister® Fan 32 000 s možností doplnění o jednotku MicroTec®, která zvýší účinnost celého systému až o 100%. Tento vysokootáčkový ventilátor dokáže vytvořit vzdušný kužel s distribucí aktivních látek do vzdálenosti až 25 m.