ExAir®

je unikátní kapalina obsahující stejné aktivní látky jako pláty Gelactiv®. Produkt ExAir® má mnoho odlišních druhů, které jsou zaměřeny na různé typy zápachů. Lze jej aplikovat jak v průmyslu a zemědělství, tak v sektoru služeb a domácností. Aplikován může být např. přímo do VZT potrubí, na povrch zdroje zápachu, do zásobníků vodních praček jako doplňková technologie na dočištění zapáchající vzdušiny, do kontejnerů, na veřejné WC apod. Dle typu použití je účinnost produktů ExAir® od několika hodin až po 4 týdny.

Např. produktu ExAir® Tabac je přímo zaměřen na neutralizaci zápachu z tabákových výrobků, kde jej lze postřikem aplikovat přímo na zdroj zápachu tj. oblečení, vybavení domácnosti apod. Účinnost aplikovaného produktu je 24 hodin.

ExAir® ExAir®

Lagun’Air® VIII

je olejovitá kapalina, která obsahuje směs hydrofobních aktivních činidel, jejichž hlavními vlastnostmi jsou: nerozpustnost ve vodě, nižší hustotu než voda, významná reaktivita složek vůči různým zapáchajícím plynným strukturám uvolňující se nádrží, lagun apod., kterými jsou například: sirné molekuly, těkavé mastné kyseliny apod. Kapalinu lze aplikovat na všechny typy nádrží nebo lagun bez ohledu na jejich velikost.

Lagun'Air® VIII je aplikován na hladinu vody, kde vytvoří hydrofobní micely, které se velmi rychle šíří po celém povrchu laguny pomocí nízkého povrchového napětí směsi. Aktivní látky jsou pomalu odpařovány a v okamžiku, kdy přijdou do styku s uvolňujícími se pachovými látkami z povrchu hladiny, tyto látky neutralizují.