Princip a proces neutralizace

Technologie Biothysᵀᴹ GmbH je založena na principu chemických redoxních reakcí mezi pachovými látkami a aktivními látkami v gelových produktech Gelactiv® a Gel-O-Dor®, kapalinách ExAir® a granulátech Granul’Air®. Tato reakce je nelineární a dosahuje značného úbytku zápachu při dosažení bodu neutralizace. Tento reakční typ nejčastěji dosahuje redukce zápachu od 70 do maximálních 95% (limitace chemickými zákony). Produkty Biothysᵀᴹ GmbH obsahují různé typy aldehydů a ketonů, které reagují s pachovými látkami a společně vytváří sloučeniny, které jsou méně schopné stimulovat čichové receptory pomocí tzv. “uvěznění” chemickými vazbami uvnitř molekuly.

Kapaliny a granuláty obsahují stejné aktivní látky jako polymerní gely Gelactiv®.


Neutralizovaná skupenství:
 • plynné
 • kapalné
 • pevné

Neutralizujeme široké spektrum pachových látek, např.:
 • Amoniak
 • Sirovodík
 • Uhlovodíky
 • Styren
 • Aminy
 • Trimethylamin
 • Fenol
 • Mastné kyseliny
 • Organické sloučeniny síry
 • Rozpouštědla
 • Akryláty
 • a mnoho dalších …
Princip neutralizace

Princip neutralizace zápachu

Obecné reakce aktivních látek s:

Amoniakem

Reakce aktivních látek s Amoniakem

Sirovodíkem

Reakce aktivních látek s Sirovodíkem

Merkaptany

Reakce aktivních látek s Merkaptany

Způsoby aplikace

Gel

Polymerní gely z řady Gelactiv® nebo Gel-O-Dor® jsou umístěny do nosičů nebo difuzních zařízení. Na základě přirozeného či řízeného proudění vzduchu dochází ke strhávání aktivních látek z polymerních gelů.

Smellmeister®

Kapalina

Kapalina ExAir® se může aplikovat přímo na pevný či kapalný povrch zdroje zápachu, do zásobníků vody vodních praček, do VZT potrubí, kanalizačních šachet apod. Kapalina se může také distribuovat pomocí zařízení Lagun’Air® na povrch lagun, nádrží apod.

Lagun’Air®

Granulát

Granul’Air® se aplikuje posypem přímo na zdroj zápachu, do kontejnerů, košů apod. Lze ho také použít do popelníků na neutralizaci cigaretového kouře nebo jako příměs do podestýlek domácích mazlíčků.

ExAir® Granul


Porovnání technologií na neutralizaci pachového znečištění

Porovnání technologií


Technologie Biothysᵀᴹ GmbH neutralizuje pachové látky o průtoku více jak 1 000 000 m3/h a koncentraci 1 000 mg/Nm3.Porovnání technologií dle technických parametrů


Technologie Průtok vzduchu
(m3/h)
Teplota
(°C)
Vlhkost
(%)
Částice
(mg/Nm3)
Koncentrace látek
(mg/Nm3)
Skóre
<10000 >10000   <50     >50     <75     >75       0       <20     >20   <500 >500
Fyzická1212211121014
Vodní absorpce1121211131014
Chemická absorpce2221212112117
Adsorpce3130203002115
Biologická3*2*30223103019
Katalytická oxidace3213213003321
Termální oxidace3113213213323
Plazma23323233½3227,5
Smellmeister333**3323233230
Vysvětlivky
0
Tato technologie není vhodná ani pravděpodobně účinná.
1
Stojí za zvážení, ale pravděpodobně nebude nejlepší volbou.
2
Tato technologie je vhodná při těchto podmínkách.
3
Představuje nejlepší podmínky pro daný systém neutralizace zápachu.
*
Je závislá na celkové ploše.
**
Je potřeba zahřátí k vyšší účinnosti.


Výhody a nevýhody technologií


TechnologiePrincipVýhodyNevýhody
Termální (TI) nebo katalytické (CI) spalováníTermální oxidace Vysoké teploty: 700 – 1400 °C (TI) 370 – 480 °C (CI) Nízký čas reakce: 0,2 – 2 sDestruktivní technologie, možnost obnovy energieNepřetržitý provoz, vysoké náklady na instalaci a provoz, nízká cenová efektivnost u méně koncentrovaných odpadů
AdsorpceHromadění látek VOC na povrch adsorbentu fyzickou nebo chemickou adsorpcíSnadná instalace, vhodný pro širokou škálu průtoků vzduchu, účinné při přerušovaném průtoku vzduchu (dýchání skladovacích kontejnerů)Obtížné u sloučenin s nízkou molekulovou hmotností (nutná impregnace)
Vodní pračkaSelektivní přenos znečišťujících látek z plynné fáze do promývacího roztokuVelmi vysoká efektivita, vhodný pro látky (sulfidy a dusíkaté látky)Použití činidel (skladování, náklady) Kapalný odpad Vysoké provozní náklady
Biologické procesyPřenos škodlivých látek z plynné fáze do biofiltru, snížení kontaminantů mikroorganismyNízké instalační náklady, malé sekundární odpadyNěkdy potřeba rozsáhlých ploch (biofiltr), potřeba stálé dodávky znečišťujících látek
Studená plazmaTvorba elektrického výboje v plynuNízké provozní náklady, malé rozměryMožnost tvorby vedlejších toxických látek
FotokatalýzaChemický rozklad látek pomocí fotokatalyzátoru a UV paprskůVhodný pro zapáchající látky, malé rozměryTvorba vedlejších produktů, požadovaná periodická regenerace katalyzátorů
Biothys (gelové pláty)Neutralizace zápachu pomocí chemické redoxní reakceBěžná instalace do 1 dne, není omezen velikostí průtoku vzduchu, neutralizace pouze pomocí obohacené vzdušiny, rozvod k místu zápachu pomocí tlakových hadic, vhodná i pro venkovní a otevřená prostranství, nízké instalační náklady, redukce zápachu až o 95%, lze zapínat a vypínat podle potřeby