Lagun’Air®

lze aplikovat na všechny typy nádrží nebo lagun bez ohledu na jejich velikost. Využívá kapalný olejovitý produkt Lagun’Air® VIII obsahující směs hydrofobních aktivních činidel, jejichž hlavními vlastnostmi jsou: nerozpustnost ve vodě, nižší hustotu než voda, významná reaktivita složek vůči různým zapáchajícím plynným strukturám uvolňující se z nádrží, lagun apod., kterými jsou například: sirné molekuly, těkavé mastné kyseliny apod. Zařízení Lagun’Air® obsahuje řídící jednotku, pomocí které lze jednoduše nastavit individuální systém dávkování.

Produkt Lagun'Air® VIII je aplikován na hladinu vody pomocí série trysek, kde vytvoří hydrofobní micely, které se velmi rychle šíří po celém povrchu laguny pomocí nízkého povrchového napětí směsi. Aktivní látky jsou pomalu odpařovány a v okamžiku, kdy přijdou do styku s uvolňujícími se pachovými látkami z povrchu hladiny, tyto látky neutralizují.

Počet trysek se liší dle rozsahu a typu zdroje zápachu. Produkt je aplikován v intervalech po dobu 1 – 2 sekund, a to 10 – 24x za den v závislosti na intenzitě zápachu. 1 tryska vyprodukuje cca 10 g produktu za 1 s.

Lagun’Air® Lagun’Air®