MicroTec®

je difuzní zařízení, které je vytvořeno nejen pro ošetření venkovních otevřených ale i vnitřních prostor. Tento způsob neutralizace zápachu je založen na principu suché páry, která se odpařuje při probublávání kapalného produktu ExAir® A-H/vs/, jenž je uskladněn v 60l barelech. Této technologie se hlavně využívá při krátkodobém zvýšení zápachu, a to např. při překopávání kompostu, manipulaci s odpadem, práci s kaly u ČOV, atypický vývin zápachu ve výrobě, apod. S využitím kompresoru může být suchá pára kapalného produktu ExAir® A-H/vs/ vháněna trubicí před ventilátor, ze kterého je rozháněna do prostoru se zápachem nebo může být pomocí perforované trubice vháněna přímo do prostoru VZT. Podle koncentrace použitého produktu zvyšuje tato technologie účinnost až o 100% při souběžném napojení zařízení typu Smellmeister®.

Spotřeba:
Při nastavení sekvence na 14 – 15h: 4 min ON a 4 min OFF je spotřeba 800 – 1 100 ml. = cca 1 litr produktu za 8 hodin funkčnosti jednotky MicroTec®.

Klient zodpovídá při instalaci za zajištění:

  • přívodu elektrické energie na místo instalace
  • vybudování temperované boudy (pokud je potřeba)
  • vysokotlakého kompresoru pro jednotku MicroTec®
  • nosné konstrukce ventilátoru (pokud je potřeba)

MicroTec® MicroTec® MicroTec® 100/8 s elektroboxem