Smellmeister®

je zařízení určené pro neutralizaci zápachu vzdušiny jak ve vzduchotechnice, tak ve vnitřních prostorech, kde se mohou pohybovat zaměstnanci, tak i u venkovních plošných zdrojů zápachu pomocí několika koncových zařízení. Dle typu přístroje jsme schopni neutralizovat zápach ve vzduchotechnice o průtok vzduchu více jak 1 000 000 m3/h.

Díky 2 až 12 nezávislým kompresorům je schopen směrovat proud obohaceného vzduchu přímo ke zdroji zápachu pomocí tlakových hadic. Je vybaven řídící jednotkou s možností časování a usměrňování toků obohaceného vzduchu.

Zařízení může být doplněno o jednotku MicroTec®, která funguje na principu suché páry, vytvořené z kapalného produktu ExAir® A-H/vs/. Tento prostředek se dá aplikovat přímo do VZT nebo pomocí ventilátoru do rozsáhlejších vnitřních i venkovních prostor se zápachem. Jednotka MicroTec® může zvýšit účinnost zařízení Smellmeister® až o 100%.

Technologii Smellmeister® lze použít společně s koncovými zařízeními takřka v každé situaci a prostoru s výskytem zápachu, jako jsou např. průmyslové areály, v odpadovém hospodářství, zemědělství, ČOV, u skládek odpadu, všech druhů nádrží, kompostáren, BPS apod.

Smellmeister® Smellmeister® G60

Vysoká účinnost díky:

  • přímému plynnému čištění obohaceným vzduchem
  • nepřetržité neutralizaci pachových látek (24 hodin/den a 365 dní/rok)
  • neustálý homogenní kontakt mezi aktivními látkami a molekulami produkující zápach
  • doba instalace technologie je 1 den.

Např. typ Smellmeister® G60
Náplň:1 – 60 ks Gelactiv®/Gel-O-Dor®
Napájení:230 V / 16 A
Rozměry:2015 x 800 x 880 mm
Váha:350 kg
4 kompresory:každý o výkonu 280l/min

Koncová a doplňková zařízení Smellmeisteru®


Smellmeister® Fan 32 000

Smellmeister® Fan 32 000


MicroTec®

MicroTec®


Tryska

Tryska


Perforovaná trubice

Perforovaná trubice


Tlaková hadice

Tlaková hadice