Zkoušky


Našim klientům poskytujeme unikátní možnost ověření účinnosti technologie Německé společnosti Biothysᵀᴹ GmbH v podobě zkoušek přímo u klienta. Dle typologie prostor provedeme zkoušku vhodným zařízením.1. Možnosti provozních zkoušek

Nabízíme Vám možnost odzkoušení technologií Smellmeister®, MicroTec® a Lagun’Air® přímo ve Vašich podmínkách provozu. Případná komplexní instalace jedné z těchto technologií by 100% odpovídala výsledkům provozní zkoušky.

Smellmeister®
Pro vyzkoušení technologie přímo u zdroje znečištění ve Vašem podniku, navrhujeme týdenní provozní zkoušku zařízením Smellmeister® G18. Zařízení s různými koncovými prvky lze použít pro neutralizaci zápachu ve vzduchotechnice nebo potrubí odvádějící znečištěnou vzdušinu o průtoku vzduchu do 10 000 m³/h v závislosti na intenzitě zápachu, ve vnitřních prostorech výroby nebo venkovních otevřených prostorech okolo zdroje zápachu. Dobu provozní zkoušky lze prodloužit až na 4 týdny nebo po následné dohodě.

MicroTec®
Pro vyzkoušení technologie přímo u zdroje znečištění ve Vašem podniku navrhujeme týdenní provozní zkoušku zařízením MicroTec® 60/8. Zařízení s různými koncovými prvky lze použít pro neutralizaci zápachu ve vnitřních prostorech výroby nebo venkovních otevřených prostorech okolo zdroje zápachu. Dobu provozní zkoušky lze prodloužit až na 4 týdny nebo po následné dohodě.

Lagun’Air®
Nabízíme Vám možnost jednoduchého odzkoušení technologie Lagun’Air® pouze pomocí manuální aplikace produktu Lagun’Air® VIII na hladinu laguny/nádrže. Výsledky zkoušky si klient ověří během několika minut po aplikaci.2. Zkouška neutralizace zápachu v komínových systémech a vzduchotechnice

Smell-O-Meter

Smell-O-Meter

je speciální testovací zařízení vyvinuté společností Biothysᵀᴹ GmbH k vykonání ověřovacích testů v komínových systémech a ve vzduchotechnice přímo u zdroje zápachu. Časová náročnost na provedení zkoušky je 1 den.Instalace zařízení

Dle specifik jednotlivých provozů a jejich možností aplikujeme testovací zařízení Smell-O-Meter několika způsoby. Instalujeme flexibilní hadici přímo k vyústění vzduchotechniky nebo ji napojíme přímo do daného tělesa. Další možností je přívod znečištěného vzduchu pomocí flexibilní hadice přímo z výrobních prostor prostřednictvím ventilátoru umístěného v zařízení.

A. Instalace Smell-O-Metru
Instalace Smell-O-Metru
B. Optimalizace gelových plátů
Optimalizace gelových plátů


Provedení zkoušky

Zařízení Smell-O-Meter se skládá z 2 oddělených částí, kdy každá obsahuje samostatný ventilátor. Do první části se pomocí ventilátoru nasává znečištěný vzduch prostřednictvím flexibilní hadice. Do druhé části se nasává čistý vzduch, který proudí přes úložný box gelových plátů. Obohacený vzduch o aktivní látky Biothys se po spojení obou částí smísí se znečištěným vzduchem. Dále následuje 10 – 20m aluminiová hadice, ve které dochází k chemické redoxní reakci a neutralizaci zápachu.

Po instalaci zařízení provedou technici společnosti Regitas s.r.o. několik testů pro zjištění vhodného typu a množství použitých gelových plátů. Celkem se připraví až 5 testů pro oficiální posouzení výše redukce zápachu vybranou hodnotitelskou komisí odběratele. Komise hodnotí do protokolů změny v účinnosti technologie v podobě redukce zápachu.

Při zahájení oficiálního testování si nejprve vybraní pracovníci zhodnotí původní referenční zápach bez použití neutralizačních gelů. Následně je provedeno až 5 oficiálních testů, kdy dochází k modifikaci jednotlivých typů gelů a jejich množství, aby bylo dosaženo nejlepšího výsledku neutralizace. V průběhu zkoušky si mohou zástupci hodnotitelské komise kdykoli připomenou referenční zápach pro porovnání s jeho redukcí.

Na základě vyhodnocovacích protokolů a kalkulace získaných výsledků, dochází k výpočtu nejvyšší procentuální redukce zápachu. Následný protokol s výsledky obdrží odběratel do 1 týdne.3. Zkouška neutralizace zápachu ve vnitřních prostorechZkoušku ve vnitřních prostorech provádíme pomocí zařízení z řady AirForce® Plus. Jedná se o zařízení Five a Star.

Zařízení jsou vhodná pro menší vnitřní prostory s intenzívnějším zápachem nebo pro větší prostor s nižším zápachovým znečištěním.

Dle typologie prostor a intenzity zápachu Vám zapůjčíme potřebný počet zařízení. Provedeme instalaci a optimální nastavení. Zařízení budete mít na základě dohody k dispozici v časovém horizontu 1 až 7 dní.

Five

Five

Star

Star


Pro objednání zkoušky prosím kontaktujte

Adam Červinka

ředitel společnosti

 +420 725 280 550
 adam.cervinka@regitas.cz