+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Snížení zápachu vznikajícího při zpracování odpadu

Firma: Bergasto s.r.o.
Obor zákazníka: Odpadové hospodářství
Oblast neutralizace: Zpracování odpadu
Město: Olomouc
Datum realizace: 08. 08. 2018


Produkty: Sol'Air®

Popis:

Společnosti Bergasto s.r.o. pomáháme se snížením zápachu vznikajícího při drcení odpadu, a to zejména železničních pražců.

Odpad je zpracováván v korytě o rozměrech cca 100 x 12 x 3 m. Pracovníci společnosti k neutralizaci zápachu používají kapalný produkt Sol'Air®. Ten rozstřikují okolo zdroje zápachu nebo přímo na něj.