Čistírny odpadních vod

VNITŘNÍ PROSTORY

Prostřednictvím technologie Biothysᵀᴹ GmbH můžeme neutralizovat zápach v uzavřených prostorech (např. česel, biologických nádrží, lisování čistírenských kalů apod.), pomocí zařízení Smellmeister® s koncovými prvky v podobě perforované hadice, kterou lze obehnat zdroj zápachu, tryskou, která se přivede pomocí tlakové hadice ke zdroji zápachu nebo vysokootáčkovým ventilátorem Smellmeister® Fan 32 000, který lze umístit pod strop haly. Principem je stálé promíchávání vnitřního znečištěného vzduchu s aktivními látkami, a tím neutralizovat vznikající pachové látky.

V případě krytých ČOV (biologických, aktivačních nádrží apod.) lze zápach neutralizovat přímo ve výduchu z odsávání vzdušiny prostřednictvím zařízení Smellmeister® s dopravou aktivních látek přímo do stávající vzduchotechniky s jejich rozstřikem pomocí trysek nebo perforované trubice.

Další možností neutralizace pachových látek vznikajících v nádržích koncových skladů a biologických linek (otevřených či krytých) je aplikace gelů přímo do prostoru nasávání stávajících dmychadel.

Menšími zařízeními typu AirForce® Plus Star, Five nebo s využitím stávající vzduchotechniky jsme schopni eliminovat zápach v administrativních a společných prostorách, a tím tak zpříjemňovat pracovní prostředí.

VENKOVNÍ PROSTORY

Pachové látky uvolňující se z různých typů nádrží, biologických linek, nakládek, úložišť čistírenských kalů apod., můžeme řešit pomocí gelových plátů Gelactiv® uložených v nosičích AirForce® 1 vždy po 2 kusech. Předpokládá se ošetření těchto zdrojů zápachu ve směru k obydlené zástavbě tak, aby se zamezilo případným stížnostem.

Pro komplexní řešení je možno venkovní prostory ošetřovat prostřednictvím elektrického zařízení Smellmeister®, doplněné o koncové zařízení v podobě perforované hadice, kdy je vzduch obohacený o aktivní látky Biothys distribuován pomocí hadice s tryskami kolem nebo do prostoru se zápachem.

Jako nejnovější technologii lze použít zařízení Smellmeister® s koncovým zařízením v podobě vysokootáčkového ventilátoru Smellmeister® Fan 32 000 s možností doplnění o jednotku MicroTec®, která zvýší účinnost celého systému až o 100%. Tento vysokootáčkový ventilátor dokáže vytvořit vzdušný kužel s distribucí aktivních látek do vzdálenosti až 25 m.

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

Zápach uvolňující se z kanalizačních systémů prostřednictvím šachet, lze řešit pomocí gelových plátů Gelactiv® SHK a Gelactiv® NHK. Tyto pláty jsou vyztuženy kovovou mřížkou a opatřeny závěsným okem pro snadné zavěšení přímo do kanalizačních šachet. Gelactiv® SHK je určen do kanalizací s vyšším obsahem sirovodíku. Gelactiv® NHK je určen do kanalizací s vyšším obsahem amoniaku. Při výskytu jiné látky, lze vytvořit gelový plát přímo na tento typ zápachu. Z 99% se však používá gelový plát Gelactiv® SHK.

Zápach z přečerpávacích stanic lze řešit pouze zavěšením gelových plátů Gelactiv® SHK, Gelactiv® NHK nebo pomocí zařízení Smellmeister® doplněné o koncové zařízení v podobě trysek.

NÁDRŽE A LAGUNY

Uvolňující se zápach z lagun či nádrží (biologických, aktivačních, sedimentačních apod.), bez ohledu na jejich velikost, lze uvolňující se pachové látky neutralizovat pomocí technologie Lagun’Air®. Pomocí tohoto zařízení a série trysek, se na hladinu laguny/nádrže v nastavené sekvenci aplikuje produkt Lagun’Air® VIII v určitém množství dle velikosti laguny/nádrže a intenzity zápachu. Produkt se okamžitě rozšíří po povrchu hladiny. Aktivní látky jsou pomalu odpařovány a v okamžiku, kdy přijdou do styku s uvolňujícími se pachovými látkami z povrchu hladiny, tyto látky neutralizují.


Neutralizace pachových látek - laguna s lixiviantem

Neutralizace pachových látek - laguna s lixiviantem 2