+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Technologie

Výrobcem této technologie na neutralizaci pachových látek je německá společnost Biothys™ GmbH, která se jejím vývojem zabývá jíž více než 30 let. Zařízení a produkty lze použít takřka na jakýkoliv druh zápachu od průmyslových provozů přes zemědělství až po služby a domácnosti. Technologie je zdravotně nezávadná, biologicky odbouratelná a šetrná k životnímu prostředí.

Princip a proces neutralizace

Technologie společnosti Biothys™ GmbH je založena na principu chemických redoxních reakcí mezi pachovými látkami a aktivními látkami v gelových produktech Gelactiv a Gel-O-Dor, granulátových produktech Granul'Air a kapalných produktech Exair, Sol'Air a Lagun'Air. Tato reakce je nelineární a dosahuje značného úbytku zápachu při dosažení bodu neutralizace. Tento reakční typ nejčastěji dosahuje redukce zápachu od 70 % do maximálních 95 % (limitace chemickými zákony). Produkty Biothys obsahují různé typy aldehydů a ketonů, které reagují s pachovými látkami a společně vytváří sloučeniny, které jsou méně schopné stimulovat čichové receptory pomocí tzv. "uvěznění" chemickými vazbami uvnitř molekuly.

Výhody technologie

  • neutralizace zápachu pouze za pomoci obohaceného vzduchu - žádný aerosol
  • neutralizace organických i anorganických látek
  • bez omezení množstvím průtoku vzduchu
  • ošetření vnitřních výrobních prostor, kde se mohou pohybovat zaměstnanci
  • ošetření venkovních zdrojů zápachu, včetně velkoplošných
  • instalace technologie během 1 dne, bez nutnosti stavebních zásahů a omezení provozu
  • několik variant provozních zkoušek přímo u klienta
  • nízké instalační náklady
  • jako doplňkový efekt může snižovat obsah sulfanu v kanalizačních systémech a amoniaku z různých zdrojů

Účinnost vůči širokému spektru pachových látek

Tato technologie je schopna neutralizovat široké spektrum látek způsobující pachové znečištění, ať je jejich zdroj v plynném, kapalném či pevném skupenství. Např. amoniak, sulfan, styren, uhlovodíky, merkaptany, fenoly, aminy, trimethylamin, mastné kyseliny, rozpouštědla, akryláty a mnoho dalších.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav


Německá společnost Biothys™ GmbH je výrobcem této unikátní technologie na neutralizaci pachových látek

a jejím vývojem se zabývá již více než 30 let.