+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Živočišné chovy

Drůbežárny, vepříny, kachňárny, kravíny či jiné druhy živočišných chovů, znamenají pro okolí zdroj neustálého zápachu a mnohdy i emisí amoniaku. V minulosti uvolňující se zápach na přilehlou obec či vesnici nebyl výrazně obtěžující a občany byl tolerován a brán jako samozřejmost. Nyní však dochází k přibližování obydlené zástavby, a to zejména staveb nových rodinných domů v blízkosti živočišných chovů. I když tito občané ví, že staví své nemovitosti v jejich blízkosti, tak po čase zjistí, že je pro ně uvolňující se zápach obtěžující a stávají se tzv. stěžující se veřejností proti zápachu z těchto provozů, které tam již před nimi desetiletí stály a fungovaly.

Účinně neutralizujeme zápach uvolňující se i z živočišných chovů

Tato technologie dokáže účinně redukovat zápach vznikající v prostorech živočišných chovů a uvolňující se výduchy do venkovního prostředí. Tento zdroj zápachu jsme schopni v některých případech eliminovat pouze za pomoci zavěšených gelových plátů Gelactiv přímo uvnitř nebo před jednotlivými výduchy z budovy. V případě, že nejsou podmínky k použití pouze závěsných gelových plátů, je možné použít zařízení Smellmeister s koncovým prvkem v podobě trysek, které se umístí k jednotlivým výduchům a ze kterých jsou konstantně uvolňovány aktivní látky z gelových plátů, které při kontaktu s látkami pachovými zápach neutralizují.

Venkovní zdroje zápachu jsme schopni řešit taktéž pomocí zařízení Smellmeister s koncovým prvkem v podobě perforovaných hadic, které se umístí okolo zdroje zápachu. Dále lze použít nosiče AirForce 1, které se umístí co nejblíže zdroji zápachu, a to okolo něj nebo mezi zdrojem a nežádoucím směrem proudění větru, aby vytvořily bariéru z aktivních látek z umístěných gelových plátů Gelactiv, a tak zabránily úniku zápachu.

V případě náhlého vývinu intenzivnějšího zápachu při návozu neobvyklého materiálu či havarijní situaci, lze rozstřikem aplikovat kapalný produktu Sol'Air okolo nebo přímo na zdroj zápachu, který okamžitě neutralizuje.

Vybrané reference

Nezávazná konzultace a zkouška

V případě vašeho zájmu se o technologii dozvědět více, nás neváhejte kontaktovat a my za vámi rádi přijedeme, blíže vám technologii vysvětlíme a bezplatně navrhneme způsob řešení nežádoucího zdroje zápachu. U většiny nabízíme i možnost zkoušky, abyste si ověřili účinnost technologie přímo ve vašich podmínkách. Poradenství ohledně možnosti získání dotace ze stacionárních, národních či evropských fondů je samozřejmostí.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav