+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Živočišné chovy

Drůbežárny, vepříny, kachňárny, kravíny či jiné druhy živočišných chovů, znamenají pro okolí zdroj neustálého zápachu a mnohdy i emisí amoniaku. V minulosti uvolňující se zápach na přilehlou obec či vesnici nebyl výrazně obtěžující a občany byl tolerován a brán jako samozřejmost. Nyní však dochází k přibližování obydlené zástavby, a to zejména staveb nových rodinných domů v blízkosti živočišných chovů. I když tito občané ví, že staví své nemovitosti v jejich blízkosti, tak po čase zjistí, že je pro ně uvolňující se zápach obtěžující a stávají se tzv. stěžující se veřejností proti zápachu z těchto provozů, které tam již před nimi desetiletí stály a fungovaly.

Technologie Biothys dokáže navýšit hmotnostní přírůstek chovných zvířat

Živočišné chovy, které vykrmují hospodářská zvířata, se stále musí potýkat s nemocemi a předčasnou úmrtností chovných zvířat. Kvůli stísněným podmínkám a často velmi intenzivnímu zápachu, dochází ke zvýšení stresu těchto zvířat s možnými následky v podobě zranění, plicních chorob, výskytu kanibalismu apod.

Výskyt těchto negativních jevů, odvíjejících se od stresové situace zvířat zapříčiněné zápachem, lze podstatně snížit využitím patentované technologie Biothys. Výsledkem je mimo jiné i navýšení celkového hmotnostního přírůstku. Zároveň lze díky snížení intenzity zápachu uvnitř chovu omezit množství nasávané vzdušiny, a tak ušetřit náklady za energie.

Neutralizace zápachu

Tato technologie dokáže účinně neutralizovat zápach vznikající v prostorech živočišných chovů. Tento zdroj zápachu jsme schopni neutralizovat za využití stávající vzduchotechniky nebo ventilátorů nasávající čerstvý venkovní vzduch. V případě, že nelze využít stávající technologie, je možné použít zařízení Smellmeister s koncovým prvkem v podobě trysek, které se umístí před nasávací ventilátory nebo rozmístit perforované hadice přímo v prostoru chovu. Z těchto koncových prvků jsou konstantně uvolňovány aktivní látky z gelových plátů, které při kontaktu s látkami pachovými zápach neutralizují.

Venkovní zdroje zápachu jsme schopni řešit taktéž pomocí zařízení Smellmeister s koncovým prvkem v podobě perforovaných hadic, které se umístí okolo zdroje zápachu. Dále lze použít nosiče AirForce 1, které se umístí co nejblíže zdroji zápachu, a to okolo něj nebo mezi zdrojem a nežádoucím směrem proudění větru, aby vytvořily bariéru z aktivních látek z umístěných gelových plátů Gelactiv, a tak zabránily úniku zápachu.

V případě náhlého vývinu intenzivnějšího zápachu při návozu neobvyklého materiálu či havarijní situaci, lze rozstřikem aplikovat kapalný produktu Sol'Air okolo nebo přímo na zdroj zápachu, který okamžitě neutralizuje.

Vybrané reference

Nezávazná konzultace a zkouška

V případě vašeho zájmu se o technologii dozvědět více, nás neváhejte kontaktovat a my za vámi rádi přijedeme, blíže vám technologii vysvětlíme a bezplatně navrhneme způsob řešení nežádoucího zdroje zápachu. U většiny nabízíme i možnost zkoušky, abyste si ověřili účinnost technologie přímo ve vašich podmínkách. Poradenství ohledně možnosti získání dotace ze stacionárních, národních či evropských fondů je samozřejmostí.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav