+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Průmyslové podniky

Tato technologie dokáže účinně neutralizovat pachové látky, šířící se z průmyslových závodů nebo přímo v prostoru výroby, kde se pohybují zaměstnanci. Dlouhodobé zamoření zápachem z průmyslových provozů, dokáže velmi znepříjemnit život obyvatel v okolní zástavbě nebo i samotným zaměstnancům, kteří se přímo ve výrobě nebo v prostoru závodu pohybují. V částých případech, a to zejména u starších provozů, vzduchotechnika zcela chybí a zaměstnanci jsou tak vystaveni zápachu přímo v prostorách výroby.

Průmyslové podniky jsou naše specialita

Jsme schopni neutralizovat takřka jakýkoliv druh zápachu, který může v průmyslovém odvětví vznikat. Mimo běžné látky, kterými jsou sulfan, amoniak, merkaptany, aminy a styren, dokážeme neutralizovat zápach i mastných kyselin, rozpouštěděl, asfaltu, trimethylaminu, uhlovodíků, fenolů apod. Proto je technologie společnosti Biothys™ GmbH schopna jednodušše a efektivně neutralizovat pachové látky v těchto průmyslových odvětvích:

 • Automobilový průmysl
 • Chemický průmysl
 • Petrochemický průmysl
 • Gumárenský průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Povrchové úpravy kovů (lakování, chromování, zinkování)
 • Zpracování plastů, laminátů a jiných kompozitů
 • Výroba (bionafty, glycerinu, celulózy, textilií, krmiva apod.)
 • Dopravní průmysl
 • a mnoho dalších...
Pomůžeme s neutralizací zápachu:
 • ve vnitřním prostoru výroby, kde se mohou pohybovat zaměstnanci
 • z výduchů či vzduchotechniky, bez omezení množstvím průtoku vzduchu a teploty do 400 °C
 • z kanalizačních šachet nebo odpadních jímek a nádrží
 • v kuřárnách, šatnách nebo toaletách

Pro neutralizaci zápachu ve vnitřním prostoru výroby, můžeme využít stávající vzduchotechniku, pomocí které lze aktivní látky z gelových plátů Gelactiv či Gel-O-Dor jednodušše a rovnoměrně aplikovat po celém prostoru výroby. V případě chybějící vzduchotechniky lze použít zařízení typu Smellmeister, které může distribuovat aktivní látky z gelových plátů pomocí trysek k bodovým zdrojům zápachu nebo perforovaných hadic/trubic po celém prostoru výroby.

Pro neutralizaci zápachu z výduchů či vzduchotechniky, lze využít zařízení Smellmeister s koncovým prvkem v podobě perforovaných trubic, které se napojí do vzduchotechniky. Z těchto trubic se budou aplikovat aktivní látky, které zreagují s látkami pachovými a při dosažení bodu neutralizace zápach neutralizují.

V areálu průmyslových závodů se můžeme setkat také se zápachem odpadní vody z výroby, uvolňující se z kanalizačních šachet nebo odpadních jímek a nádrží. Tento problém jednodušše vyřešíme pomocí technologie Gelactiv Suspension a to pouhým zavěšením těchto produktů do jejich prostoru.

Pro neutralizaci zápachu v kuřárnách, šatnách nebo toaletách, lze použít jedno z menších zařízení řady AirForce Plus, které se jednoduše umístí do tohoto prostoru.

V případě náhlého vývinu intenzivnějšího zápachu při návozu neobvyklého materiálu či havarijní situaci lze rozstřikem aplikovat kapalný produktu Sol'Air okolo nebo přímo na zdroj zápachu, který okamžitě neutralizuje.

Chcete ochránit elektroniku umístěnou v korozivním prostředí?

Poškozuje Vám koroze drahé elektronické součástky v rozvodných skříních? Můžete se jí jednoduše zbavit, a to pomocí produktu Gelactiv CS.

Vybrané reference

Nezávazná konzultace a zkouška

V případě vašeho zájmu se o technologii dozvědět více, nás neváhejte kontaktovat a my za vámi rádi přijedeme, blíže vám technologii vysvětlíme a bezplatně navrhneme způsob řešení nežádoucího zdroje zápachu. U většiny nabízíme i možnost zkoušky, abyste si ověřili účinnost technologie přímo ve vašich podmínkách. Poradenství ohledně možnosti získání dotace ze stacionárních, národních či evropských fondů je samozřejmostí.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav