+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Kompostárny

V průběhu času lze očekávat zvýšení úsilí při ochraně a pomoci životnímu prostředí, a to i kompostováním a recyklací stále větších objemů a druhů odpadů. Můžeme tedy předpokládat zvýšení výstavby nových a rozšiřování stávajících kompostáren. To bude mít jistě za následek uvolnění většího množství zápachu z areálů kompostáren, než tomu bylo doposud a na který byli obyvatelé přilehlých obcí zvyklí.

Zvládneme neutralizovat zápach i u velkoplošných zdrojů zápachu

U kompostáren jsme schopni pomoci se zdroji zápachu, kterými mohou být výpary a vytékající šťávy z krechtů, překopávání kompostu, úložiště a separátory odpadu, nádrže s odpadní vodou, mobilní kompostárny apod.

V případě venkovních velkoplošných zdrojů zápachu, který se může uvolňovat právě z krecht, při překopávání kompostu nebo z nádrží s odpadní vodou, jsme jej schopni neutralizovat pomocí technologie Smellmeister s koncovými prvky v podobě perforovaných hadic nebo vysokootáčkových ventilátorů. Tyto zdroje také můžeme neutralizovat pomocí nosičů AirForce 1 s vloženými gelovými pláty Gelactiv.

U bodových zdrojů, kterými mohou být úložiště, separátory odpadu, mobilní kompostárny apod., můžeme taktéž použít technologii Smellmeister s koncovými prvky v podobě perforovaných hadic či trysek. V případě uzavřené budovy lze jednoduše zavěsit gelové pláty Gelactiv do jejího prostoru, a tak neutralizovat zápach bez jakéhokoli zařízení.

V případě náhlého vývinu intenzivnějšího zápachu při návozu neobvyklého materiálu či havarijní situaci, lze jednoduše rozstřikem aplikovat kapalný produktu Sol'Air okolo nebo přímo na zdroj zápachu, který okamžitě neutralizuje.

Vybrané reference

Nezávazná konzultace a zkouška

V případě vašeho zájmu se o technologii dozvědět více, nás neváhejte kontaktovat a my za vámi rádi přijedeme, blíže vám technologii vysvětlíme a bezplatně navrhneme způsob řešení nežádoucího zdroje zápachu. U většiny nabízíme i možnost zkoušky, abyste si ověřili účinnost technologie přímo ve vašich podmínkách. Poradenství ohledně možnosti získání dotace ze stacionárních, národních či evropských fondů je samozřejmostí.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav