+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Čistírny odpadních vod

Čistírny odpadních vod jsou nedílnou součástí této doby. Můžeme se setkat s rozsáhlými ÚČOV ve velkých městech nebo s ČOV v obci s pár set obyvateli. U ČOV můžeme narazit na několik potencionálních zdrojů zápachu, kterými mohou být různé typy nádrží (odpadní, sedimentační, biologické či aktivační), prostory česel, lisovny či úložiště čistírenských kalů, biologické linky apod.

Tyto zdroje zápachu již nemusí být problémem

U různých typů nádrží bez ohledu na jejich velikost, jsme schopni uvolňující se zápach neutralizovat pomocí technologie Smellmeister a koncového prvku v podobě perforované hadice, kterou nádrž částečně nebo kolem jejího celého obvodu obeženeme. Z perforovaných hadic se budou konstantně uvolňovat aktivní látky, ze kterých se vytvoří okolo zdroje zápachu bariéra. Při průchodu zapáchající vzdušiny bariérou se zápach za pomoci aktivních látek neutralizuje a zabrání tak jeho rozšíření např. na obydlenou zástavbu. Tento způsob lze aplikovat na nádrže s vodní hladinou i pevným povrchem.

V případě nádrží se stálou vodní hladinou, lze použít unikátní technologii Lagun'Air. Z tohoto zařízení, s koncovým prvkem v podobě trysek, se aplikuje olejovitá kapalina, která se okamžitě rozšíří po hladině nádrže. Aktivní látky jsou pomalu odpařovány a v okamžiku, kdy přijdou do styku s uvolňujícími se pachovými látkami, tyto látky neutralizují. Pro účinnou neutralizaci zápachu stačí produktem pokrýt 30 % nádrže.

Prostřednictvím technologie můžeme neutralizovat zápach ve vnitřních uzavřených prostorech, jako jsou prostory česel, biologických nádrží, lisoven či úložišť čistírenských kalů apod. Nejčastěji využíváme zařízení Smellmeister s koncovými prvky v podobě perforovaných hadic, trubic, trysek či vysokootáčkových ventilátorů pro účinnější rozptyl aktivních látek v prostoru. Principem neutralizace zápachu ve vnitřních uzavřených prostorech je stálé promíchávání konstantně vznikajícího zápachu s aktivními látkami, a tím vytvořit snesitelnější podmínky pro pracující zaměstnance v těchto provozech.

V případě venkovních velkoplošných zdrojů zápachu, kterými mohou být např. čistírenské kaly, jsme schopni tento zdroj zápachu řešit taktéž pomocí technologie Smellmeister s koncovým prvkem v podobě perforovaných hadic nebo vysokootáčkových ventilátorů.

Provozovatelé ČOV se často potýkají i s problematikou zápachu, vznikajícího v kanalizačních systémech a uvolňující se pomocí šachet do okolního prostředí. Tento problém jsme schopni jednoduše vyřešit pomocí produktů Gelactiv Suspension.

V případě náhlého vývinu intenzivnějšího zápachu při návozu neobvyklého materiálu či havarijní situaci, lze rozstřikem aplikovat kapalný produktu Sol'Air okolo nebo přímo na zdroj zápachu, který okamžitě neutralizuje. 

Chcete ochránit elektroniku umístěnou v korozivním prostředí?

Poškozuje Vám koroze drahé elektronické součástky v rozvodných skříních? Můžete se jí jednoduše zbavit, a to pomocí produktu Gelactiv CS.

Vybrané reference

Nezávazná konzultace a zkouška

V případě vašeho zájmu se o technologii dozvědět více, nás neváhejte kontaktovat a my za vámi rádi přijedeme, blíže vám technologii vysvětlíme a bezplatně navrhneme způsob řešení nežádoucího zdroje zápachu. U většiny nabízíme i možnost zkoušky, abyste si ověřili účinnost technologie přímo ve vašich podmínkách. Poradenství ohledně možnosti získání dotace ze stacionárních, národních či evropských fondů je samozřejmostí.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav