+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Nainstalovali jsme technologii snižující emise pachového znečištění z kostní moučky

Společnost Považská cementáreň, a.s. se na nás obrátila s požadavkem na snížení zápachu z bodových zdrojů úložiště kostní moučky, který se uvolňoval až za hranice areálu. Problém jsme vyřešili za použití nosičů AirForce 1 s vloženými gelovými pláty, které jsme rozmístili na hranici areálu, sousedícího s nedalekou železniční stanicí. Při použití této technologie není potřeba přívodu elektrické energie. Aktivní látky se postupně uvolňují z povrchu gelových plátů a vytváří bariéru, která uvolňující se zápach při nežádoucím směru proudění větru neutralizuje.