+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

AirForce

Technologie AirForce využívá přirozeného proudění vzduchu, bez potřeby přívodu elektrické energie. Je tvořena zejména nosiči gelových plátů, ze kterých se strhávají aktivní látky za pomoci přirozeného prouděním vzduchu, který je pak uvolní do prostoru se zápachem. Nejčastěji se nosiče instalují okolo statických venkovních zdrojů zápachu, jakými mohou být kompostárny, skládky odpadu, čistírny odpadních vod, bioplynové stanice a nádrže. Jeden z nosičů lze také umístit přímo do stávající vzduchotechniky v halách jednotlivých provozů.

AirForce 1

AirForce 1 je jednoduchý nosič, složený ze dvou spojených plastových desek o rozměrech 75 x 50 cm, do kterého lze vložit až 2 základní gelové pláty. Díky přirozenému proudění vzduchu, jsou aktivní látky uvolňovány do prostoru se zápachem, kde jej okamžitě neutralizují. Nosiče AirForce 1 se nejčastěji umísťují okolo zdroje zápachu nebo např. mezi zdroj zápachu a nedalekou obydlenou zástavbu. Výhodou této technologie je, že není zapotřebí přívodu elektrické energie. Nosiče se rozestavují ve 3-5metrových rozestupech pro vytvoření účinné bariéry z aktivních látek.

 

MultiPlate

MultiPlate je nerezový nosič s kapacitou až na 6 gelových plátů. Nosič se aplikuje zejména do stávajících vzduchotechnik a ventilačních systémů s přívodem čerstvého vzduchu zvenčí výroby. Nosič se jednoduše umístí do prostoru vzduchotechniky za prachové filtry. Vzduch proudící okolo gelových plátů v nosiči, postupně strhává aktivní látky, které jsou za pomoci vzduchotechniky rovnoměrně aplikovány do prostoru výroby, kde tvořící se zápach efektivně neutralizují. Rozměry nosiče jsou 350 x 240 x 300 mm. Tohoto způsobu neutralizace zápachu ve vnitřních prostorách výroby, kde se mohou pohybovat zaměstnanci, lze využít ve všech typech výrob se stávající vzduchotechnikou, skladech, čistírnách odpadních vod, ale i v administrativních komplexech.

Binpod

Binpod je jednoduché pouzdro, vyrobené z HDPE recyklovaného plastu. Do pouzdra lze vložit až 4 gelové patrony typu bar. Může být aplikováno do otevřených nebo uzavřených prostor se zápachem. Vhodné pro umístění dovnitř veřejných i soukromých kontejnerů a popelnic. Pouzdro Binpod o rozměrech 610 x 130 x 60 mm, se upevňuje do vnitřních rohů kontejnerů tak, aby nedošlo k jeho ztrátě při vysypávání. Pouzdro je tvořeno speciálními průduchy tak, aby nedocházelo k jejich ucpání pytli či jiným odpadním materiálem a zároveň mohlo probíhat optimální uvolňování aktivních látek.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav