+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Zkouška účinnosti technologie zařízením Smell-O-Meter ve společnosti ITT Holdings Czech Republic s.r.o.

12.11.2019 jsme uskutečnili zkoušku účinnosti technologie zkušebním zařízením Smell-O-Meter ve společnosti ITT Holdings Czech Republic s.r.o. Zástupci společnosti si chtěli ověřit její účinnost, před případným pořízením technologie Smellmeister na snížení emisí pachových látek na jednom či více výduchů z výroby. Celkem pěti olfaktometrických testů, kdy se v zařízení Smell-O-Meter měnily typy a gramáže gelových plátů, se zúčastnilo celkem 11 osob, z toho 8 osob zapisovalo míru redukce pachových látek do protokolů. Bylo dosaženo redukce zápachu o cca 67 %.