+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Smellmeister

Smellmeister je stěžejní zařízení pro obohacení čisté vzdušiny o aktivní látky z gelových plátů, které jsou dále pomocí tlakových hadic transportovány co nejblíže nebo přímo do zdroje zápachu. Zařízení lze použít takřka v každé situaci a v jakémkoli prostoru s výskytem zápachu.

Široká využitelnost zařízení

Zařízení Smellmeister je vhodné hlavně pro neutralizaci pachových látek ve vzduchotechnice a uvolňujících se z výduchů, bez omezení průtokem vzduchu. Také může být použito i pro ošetření vnitřních prostor výroby, kde se mohou pohybovat zaměstnanci nebo u plošných venkovních zdrojů zápachu bez omezení rozlohou. Dle typu zdroje zápachu, je zařízení doplněno o koncový prvek v podobě perforovaných trubic, tlakových hadic, vysokootáčkových ventilátorů nebo trysek, pro vhodnou distribuci aktivních látek.

Pro neutralizaci zápachu ve vzduchotechnice a z výduchů z výroby, lze využít tyto 4 typy:

  • Smellmeister 80G až do průtoku vzduchu 1 000 m³/h
  • Smellmeister G18 až do průtoku vzduchu 10 000 m³/h
  • Smellmeister G36 až do průtoku vzduchu 25 000 m³/h
  • Smellmeister G60 až do průtoku vzduchu 60 000 m³/h
  • více zařízení Smellmeister G60 při vyšším průtoku vzduchu
Výběr zařízení je ovlivněn mimo průtoku vzduchu i teplotou, vlhkostí a intenzitou zápachu.

Princip funkčnosti

Do zařízení Smellmeister se kontinuálně nasává čistá vzdušina z prostoru, která se uvnitř obohatí o aktivní látky z gelových plátů Gelactiv a pomocí kompresorů a tlakových hadic je distribuována skrze koncové prvky přímo do zdroje zápachu nebo do jeho blízkosti. Za pomoci řídící jednotky, může být následná neutralizace zdroje zápachu zcela automatizovaná.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav