+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Neutralizace zápachu ve vnitřních prostorech ČOV

Firma: Mondi SCP, a.s.
Obor zákazníka: Papírenský průmysl
Oblast neutralizace: Čistírny odpadních vod
Město: Ružomberok
Datum realizace: 28. 01. 2020


Produkty: Gelactiv

Popis:

Společnosti Mondi SCP, a.s. jsme pomohli s eliminací zápachu v prostoru lisů čistírenských kalů, a tak zabránili jeho úniku mimo ČOV.

V tomto případě jsme jednoduše rozvěsili gelové pláty v drátěných nosičích do blízkosti lisů. Pomocí přirozeného proudění vzduchu se z gelových plátů strhávají aktivní látky, které okamžitě unikající zápach z čistírenských kalů eliminují.