+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Gelové pláty

Gelové pláty jsou unikátním patentovaným produktem společnosti Biothys™ GmbH. Pláty jsou tvořeny polymerní matricí, která je napuštěna aktivními látkami, které se z plátů přirozeným nebo řízeným prouděním vzduchu strhávají a v plynné formě neutralizují pachové látky. Tvoří je 2 základní typy Gelactiv a Gel-O-Dor, které lze použít samostatně nebo umístit do většiny zařízení či nosičů, a to pro distribuci jejich aktivních látek. Gelové pláty lze použít jak v průmyslových provozech, tak v zemědělství či sektoru služeb.

Gelactiv

Gelové pláty typu Gelactiv jsou ze 100 % zaměřeny na neutralizaci pachových látek. Tato řada je tvořena více jak 15 různými typy. Dle typu gelu mohou být aktivní látky účinné vůči jedné nebo kombinaci několika různých látek. Specializované gelové pláty z řady Gelactiv jsou zaměřeny např. na neutralizaci zápachu z kanalizačních šachet nebo na eliminaci koroze v rozvodných skříních. Laboratoře společnosti Biothys™ GmbH jsou schopny vyvinou nový gelový plát, s aktivními látkami přímo zaměřenými na určitý typ zápachu. Rozměry základního gelového plátu jsou 280 x 220 x 13 mm.

Gelactiv Suspension

Gelactiv Suspension je skupina speciálních gelových plátů, obsahující aktivní látky, které jsou určeny k neutralizaci zápachu, uvolňujícího se zejména z kanalizačních šachet, který je způsoben zejména vyšším obsahem sulfanu a amoniaku v prostoru kanalizační sítě. Gelové pláty jsou zpevněny kovovou mřížkou a opatřeny závěsným okem pro snadné zavěšení do kanalizační šachty. Tyto speciální gelové pláty lze také použít v odpadních jímkách, nádržích, domácích ČOV apod. Rozměry gelové plátu jsou 280 x 220 x 8 mm a jeho účinnost je cca 4 měsíce, v závislosti na teplotě a koncentraci látek v prostoru jeho umístění.

V 99 % je využíván gelový plát typu Gelactiv SHK. Pomocí tohoto produktu jsme pomohli již více jak 40 obcím, 45 firmám a 50 vodárenským společnostem. Ve většině případů postačí 1 gelový plát do 1 šachty o průměru do 1 m. Pro šachty o větším průměru nebo kde vyúsťuje přetlaková část kanalizace do gravitační, je vhodné použít 2 a více gelových plátů. Jako doplňkový efekt mohou gelové pláty Gelactiv SHK snižovat i množství tvořícího se sulfanu, a tedy i dopad koroze na vnitřní potrubí kanalizačních sítí.

Gelactiv CS

Pro ochranu drahých elektronických součástek v rozvodných skříních před korozí, způsobenou zejména vlivem chemických reakcí oxidu siřičitého, oxidu uhelnatého, amoniaku, aerosolů apod., vyvinula společnost Biothys™ GmbH unikátní produkt Gelactiv CS. Tento produkt je tvořen polymerní matricí, obsahující inhibující aktivní činidla, které prostřednictvím přímého vlivu aktivních látek zabraňují vzniku koroze, a tak chrání elektronické i kovové součástky před poškozením.

Polymerní matrice je umístěna v plastovém obalu, takže může být snadno vložena do volného prostoru v elektrických zařízeních, a to pouhým zavěšením do prostoru nebo položením na volnou rovnou plochu.

Plát Gelactiv CS se aplikuje do rozvodných skříní, které jsou umístěny v korozivním prostředí, v prostorech čerpacích a sběrných stanic, kalových zahušťovačů apod. Díky dlouhodobé účinnosti aktivních látek, je potřeba gelový plát obměnit maximálně 1 za rok. Rozměry tohoto gelového plátu typu cartridge jsou 140 x 110 x 13 mm.

Gelactiv Crushed

Gelactiv Crushed je tvořen rozdrcenými kousky polymerních gelů, obalených v pilinách. Může neutralizovat zápach, uvolňující se z rozkladu organické hmoty, jako jsou např. odpady, kompost, čistírenské nebo průmyslové kaly, prostory sklepů, jímek, chovů zvířat apod. Tento produkt lze také použít i na neutralizaci zbytkového zápachu, který se může dále uvolňovat z povrchu biofiltrů, při jejich nedostačujícím účinku.

Gelactiv Crushed se aplikuje rozprostřením na pletivo nebo jinou síťovinu, přímo položenou na povrch zdroje zápachu. Potřebné množství produktu závisí na intenzitě a typu zápachu, klimatických podmínkách a typologie zdroje zápachu.

Gel-O-Dor

Gelové pláty typu Gel-O-Dor jsou ze 30 % zaměřeny na neutralizaci pachových látek a ze 70 % doplněny o vonnou složku. Tato řada je tvořena více jak 15 různými typy, a proto je vhodná pro použití v sektoru služeb, domácnostech, nákupních centrech, administrativních budovách, šatnách, na toaletách apod. Může sloužit jako doplněk řady Gelactiv v průmyslovém sektoru. Rozměry základního gelového plátu jsou 280 x 220 x 13 mm.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav