+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Neutralizace zápachu z kalových polí při havarijním stavu ÚČOV Praha

Firma: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Obor zákazníka: Vodárenská společnost
Oblast neutralizace: Čistírny odpadních vod
Město: Klecany
Datum realizace: 25. 05. 2017


Produkty: Sol'Air®

Popis:

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. se na nás obrátily v situaci, kdy pražská ÚČOV nebyla schopna zpracovávat v požadované míře čistírenské kaly, a proto je musela tlakovým potrubím posílat na kalová pole v Drastech u Klecan, kde došlo k enormnímu šíření zápachu do okolních obcí.

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ihned reagovaly a kontaktovaly nás pro vyřešení tohoto problému. Protože plocha kalových polí byla cca 120 000 m² a tento havarijní stav byl pouze dočasný, doporučili jsme použít kapalný produkt Sol'Air®. Tento produkt byl následně zředěn vodou v kubíkové nádrži a pomocí nákladního automobilu byl rozprašován po obvodu kalových polí, kde při styku aktivních a pachových látek vzniklý zápach zneutralizoval. Produkt byl na kalová pole aplikován 1 - 2 x denně dle intenzity zápachu, zapříčiněného vlivem klimatických podmínkem.