+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Neutralizace zápachu a koroze na přečerpávací stanici Bohumín

Firma: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Obor zákazníka: Vodárenská společnost
Oblast neutralizace: Čistírny odpadních vod
Město: Bohumín
Datum realizace: 10. 01. 2020


Produkty: Sol'Air®, Gelactiv® Suspension, Gelactiv® CS

Popis:

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se na nás obrátila s problémem, unikajícího zápachu z provozu přečerpávací stanice Bohumín.

Tento zápach jsme jednoduše neutralizovali pomocí volně zavěšených gelových plátů v prostoru stanice. Zároveň docházelo ke vzniku koroze v rozvodných skříních, a to v důsledku takřka 100% vlhkosti v místnosti, kde byli instalovány. Tento problém jsme eliminovali pomocí gelových plátů typu Gelactiv® CS. Klient také využívá kapalný produkt Sol'Air®, který aplikuje v blízkosti kontejnerů a jiných bodových zdrojů zápachu.