+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Neutralizace zápachu z několika zdrojů v areálu závodu

Firma: TEMPERATIOR s.r.o.
Obor zákazníka: Výroba bionafty
Oblast neutralizace: Průmyslové podniky
Město: Liberec
Datum realizace: 19. 11. 2015


Produkty: Gelactiv®, Sol'Air®, Gelactiv® Suspension

Popis:

Společnosti TEMPERATIOR s.r.o. pomáháme s neutralizací několika zdrojů zápachu v rámci celého závodu, a tak snížit emise pachových látek, které se uvolňují z jeho prostoru.

Koncem září 2015 jsme v závodu uskutečnili olfaktometrickou zkoušku neutralizace pachových látek na jednom z výduchů ze sklepních prostor pomocí zkušebního zařízení Smell-O-Meter. Pomocí gelových plátů jsme dosáhli redukce zápachu o výborných 90 %

Na základě dobrých výsledků zkoušky používá společnost TEMPERATIOR s.r.o. od listopadu 2015 gelové pláty Gelactiv® . Jedná se o několik zdrojů pachových látek v ráci závodu (výduchy ze sklepních prostor a budovy destilace, nádrž na záchyt kondenzátu, prostor plnění a stáčení atd.). Gelové pláty se jednoduše umístí do drátěných nosičů v blízkosti jednotlivých zdrojů zápachu. Z gelových plátů se postupně přirozeným prouděním vzduchu strhávají aktivní látky, které je při kontaktu s látkami pachovými neutralizují.

Podobně také využívají kapalný produkt Sol'Air®. Ten se aplikuje manuálně rozstřikem přímo na zdroj zápachu, který okamžitě neutralizuje. Může k němu dojít v případě vývinu intenzivnějšího zápachu v důsledku vysokých teplot, havarijních situacích apod.

V rámci areálu ošetřujeme i 2 kanalizační šachty s odpadní vodou z výroby pomocí gelových plátů Gelactiv® SHK. Gelové pláty neutralizující zápach jsou jednoduše zavěšeny za ocelová lanka přímo v kanalizačních šachtách.