+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Neutralizace zápachu z úpravy textilií pro automobilový průmysl

Firma: Sage Automotive Interiors, Strakonice Fabrics, s.r.o.
Obor zákazníka: Automobilový průmysl
Oblast neutralizace: Průmyslové podniky
Město: Strakonice
Datum realizace: 01. 06. 2018

Technologie: Smellmeister®
Produkty: Gelactiv®, Gel-O-Dor®

Popis:

Napomáháme zde ke snížení pachového znečištění, vznikajícího při úpravě textilií a uvolňujícího se do okolí výduchy na střeše závodu v blízkosti obytné zástavby.

V polovině roku 2017 se uskutečnila měsíční provozní zkouška, za pomoci technologie Smellmeister® G36 a gelových plátů Gelactiv® na jednom z výduchů s nejintenzivnějším pachovým zatížením. Díky dobrým výsledkům provozní zkoušky a získání dotace od SFŽP na pořízení technologie snižující emise pachových látek, došlo 01.06.2018 ke kompletní instalaci technologie se 6 zařízeními typu Smellmeister®.

Za pomoci těchto zařízení byly aktivní látky z gelových plátů distribuovány do a nad jednotlivé výduchy. Tam při kontaktu s pachovými látkami z výroby zápach neutralizovaly. Jedná se o 6 výduchů s průtokem vzduchu mezi 5 000 - 15 000 m3/h a teplotou 30 - 200 °C.