+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Neutralizace zápachu z výduchu lihovaru z výroby bioethanolu

Firma: Tereos TTD, a.s.
Obor zákazníka: Potravinářský průmysl
Oblast neutralizace: Průmyslové podniky
Město: Dobrovice
Datum realizace: 28. 05. 2015

Technologie: Smellmeister®
Produkty: Gelactiv®

Popis:

Společnosti Tereos TTD, a.s. jsme pomohli neutralizovat emise pachových látek, vznikající při výrobě bioethanolu a uvolňující se do okolí pomocí výduchu na okraji pozemku závodu v Dobrovicích.

Začátkem roku 2015 jsme kontaktovali společnost Tereos TTD, a.s., která projevila zájem o řešení 1 zdroje zápachu. Tím byl výduch z výroby bioethanolu o průtoku vzduchu cca 13 000 m3/h a teplotě 15 - 30 °C. Koncem dubna tohoto roku došlo k jednodenní zkoušce účinnosti technologie za pomoci zkušebního zařízení Smell-O-Meter. Pomocí tohoto zařízení se odebírala vzdušina ze VZT, která se následně v zařízení mísila s aktivními látkami z gelových plátů Gelactiv®. Na výduchu ze zařízení olfaktometricky hodnotila vybraná komise ze zástupců společnosti míru redukce zápachu. Dle dobrého výsledku cca 75% redukce zápachu, se společnost rozhodla k instalaci zařízení Smellmeister® G36, ke kterému došlo koncem května 2015.