+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Nainstalovali jsme technologii na neutralizaci zápachu okolo kompostovací plochy

Společnost DTA Group s.r.o. se na nás obrátila s požadavkem na instalaci technologie eliminující zápach, který by se mohl uvolňovat z plánovaného zpracování kompostu. Zástupci společnosti tak chtěli předejít případnému úniku zápachu do okolí areálu.

Pro neutralizaci tohoto možného zdroje zápachu jsme naintalovali okolo kompostovací plochy 10 nosičů AirForce® 1, které se postupně po zahájení kompostování naplní celkem 20 gelovými pláty Gelactiv®. Z těchto plátů se budou pouze za pomoci přirozeného proudění vzduchu do okolí kompostovací plochy uvolňovat aktivní látky, které při kontaktu s pachovými látkami zápach neutralizují. Klient si pořídil i kapalný produkt Sol'Air®, který může využít při návozu více zapáchajícího materiálu nebo u jiných bodových zdrojů zápachu.