+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Lagun’Air

Zařízení Lagun'Air lze využít na neutralizaci zápachu, uvolňujícího se z lagun a nádrží bez ohledu na jejich velikost. Laguna či nádrž však musí mít stálou vodní hladinu.

Aplikace aktivních látek

Zařízení Lagun'Air využívá kapalný olejovitý produkt Lagun'Air VIII, obsahující směs hydrofobních aktivních činidel, který se aplikuje za pomoci trysek na hladinu odpadní vody, kde vytvoří hydrofobní micely. Tyto micely se velmi rychle rozšíří po jejím povrchu, a to díky nízkému povrchovému napětí směsi. Aktivní látky se pomalu odpařují a při styku s pachovými látkami je neutralizují.

Produkt Lagun'Air VIII je nerozpustný ve vodě, má nižší hustotu než voda a je vysoce reaktivní vůči různým pachovým látkám, které se uvolňují z povrchu nádrží či lagun. Typicky to mohou být sirné deriváty, těkavé mastné kyseliny apod.

Dle velikosti nádrže či laguny se stanový potřebný počet trysek a sekvence dávkování. Pomocí řídící jednotky se jednoduše nastaví individuální dávkování. Celý systém je pak zcela automatizovaný.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav