+420 778 410 012 regitas@regitas.cz

Microtec

Microtec je unikátní zařízení s velmi vysokou účinností. Je vhodný při krátkodobém vývinu intenzivního zápachu takřka jakéhokoli typu, a to díky využití speciálně upravených kapalných produktů a systému jejich distribuce v podobě suché páry.

Aplikace aktivních látek

Zařízení Microtec se často využívá v prostředí, ve kterém dochází ke krátkodobému zvýšení intenzity zápachu, a to např. při stáčení asfaltové směsi do nákladních aut u obaloven, při překopávání kompostu, manipulaci s odpadem, práci s kaly, pro řešení havarijní situace ve výrobě apod.

Pro neutralizaci těchto zdrojů zápachu se využívá suchá pára, které je tvořena ze speciálně upraveného kapalného produktu Exair, a to za pomoci systému trysek uvnitř zařízení Microtec. Tato suchá pára je následně za pomoci trubic a tlakových ventilů transportována ze zařízení a aplikována dle typu zdroje zápachu pomocí trysek, perforovaných trubic nebo před vysokootáčkový ventilátor, který je rozežene po velké ploše, a to např. u kompostáren, skládek apod. Za pomoci řídící jednotky může být následná neutralizace zdroje zápachu zcela automatizovaná.

Ošetření venkovních zdrojů

Ošetření venkovních zdrojů

nezávisle na jejich rozloze

Ošetření vnitřních výrobních prostor

Ošetření vnitřních výrobních prostor

kde se pohybují zaměstnanci

Ošetření VZT a výduchů

Ošetření VZT a výduchů

jakéhokoli průtoku vzduchu

Rychlá instalace

Rychlá instalace

během 1 dne

Možnosti zkoušky

Možnosti zkoušky

v reálných podmínkách u klienta

Nízké instalační náklady

Nízké instalační náklady

bez nutnosti stavebních úprav